Logopedie wat is dat?

Logopedie wat is dat eigenlijk? En wanneer bezoek je een logopediste? Jente Timmer van Meertaalpraktijk uit Amsterdam heeft hiervoor het antwoord!

Logopedie, wat is dat? 

Een logopedist onderzoekt en behandelt volwassenen en kinderen die problemen hebben op het gebied van de spraak, de taal, de stem, de adem, het slikken of het gehoor. Kort gezegd gaan kinderen en volwassenen naar logopedie om weer makkelijk en duidelijk te kunnen communiceren. 

   
Een aantal voorbeelden… 

Diederik van 6 stottert al een tijd. Eerst had hij er geen last van; hij kon alles zeggen wat hij wilde en het praten kostte hem weinig moeite. Hij herhaalde alleen wat klanken en korte woorden. Nu merkt hij dat mensen vaak iets zeggen over zijn manier van praten, dat hij rustig moet ademhalen, of opnieuw moet beginnen. Diederik vermijdt liever woorden die met de /k/ of de /f/ beginnen. Maar dat is best lastig! Hij denkt lang na tijdens het maken van een zin en hoopt maar dat hij niet stottert.    De logopedist werkt nu een tijdje met Diederik, om het praten weer leuk en makkelijk te maken. Maar niet alléén met Diederik; ook zijn ouders krijgen advies hoe ze het beste op Diederik kunnen reageren als hij stottert. 

Mevrouw Van Doorn heeft een herseninfarct gehad. Omdat het gebied in de hersenen is aangedaan waar ook taal wordt begrepen en geproduceerd, praat mevrouw Van Doorn nu heel anders. Lange opdrachten begrijpt ze niet goed. Ze praat in een soort eigen taal met niet bestaande woorden. Soms ineens zegt ze een echt woord, vooral als ze boos is. Mevrouw is verdrietig, want ze merkt dat mensen haar niet begrijpen. Daarnaast is het vermoeiend om zo te moeten zoeken naar woorden.    In het ziekenhuis doet de logopedist taalonderzoek. Wat moet er vooral geoefend worden en wat kan mevrouw Van Doorn nog goed? De logopedist maakt een communicatieschrift waar familie, artsen en verpleegkundigen in kunnen schrijven. Mevrouw Van Doorn kan beter begrijpen wat er gebeurt als ze woorden voor zich ziet. Samen met de logopedist oefent ze eerst de belangrijkste en makkelijkste woorden, dan steeds een stapje moeilijker.  

      

Sarah is 2 jaar. Ze is pienter, kan goed lopen, eten, drinken en begrijpt ook heel veel woorden. Alleen praten doet ze nog niet veel. Sarah zegt ongeveer 20 woorden maar dat is te weinig om er zinnetjes van te kunnen maken. Haar ouders merken dat Sarah gefrustreerd raakt als ze iets wil vertellen.  Sinds haar ouders met Sarah naar logopedie gaan, weten ze beter hoe ze het praten kunnen stimuleren. Sarah krijgt de tijd om een woord te bedenken of met handen aan te geven wat ze bedoelt. Haar ouders begrijpen haar sneller doordat ze goed kijken waar Sarahs aandacht naar uitgaat. Daarnaast maken ze vaak wat kortere zinnen, die Sarah goed kan overnemen.

      

Een afspraak bij logopedie. En dan? 

Bij het eerste bezoek voert de logopedist een intakegesprek. Vervolgens onderzoekt ze het gebied in de communicatie dat moeilijk gaat, zoals articulatie, het maken van zinnen of het begrijpen van aanwijzingen. Soms is nog een extra onderzoek nodig, bijvoorbeeld naar het gehoor of de algehele ontwikkeling. Met de informatie uit de intake en het onderzoek kan de logopedist een behandelplan opstellen voor de komende weken of maanden. Meestal duurt een behandelsessie een half uur en komt men één keer per week. Van tevoren is vaak niet zeker te zeggen hoe lang een kind of volwassene naar logopedie zal gaan. Logopedist en cliënt overleggen regelmatig met elkaar over de vooruitgang van het praten. Als het communiceren weer makkelijk gaat, stopt de behandeling.

Verwijzing en vergoeding 

Voor logopedie is in de meeste gevallen een verwijsbrief van een arts nodig. Dat kan bijvoorbeeld een huisarts zijn, een jeugdarts of een KNO-arts.  Tot 18 jaar wordt logopedie vergoed uit de basisverzekering. Het is verstandig na te vragen of de logopedist met de betreffende zorgverzekeraar een contract heeft. Zo niet, dan moet toch een deel van de behandeling zelf worden bekostigd. Na 18 jaar wordt eerst de eigen bijdrage aangesproken.  
Geschreven voor Jente Timmer