Algemene voorwaarden Zwanger & Kidz beurs Drachten

 

Betaling en Annulering

·         Zodra u de factuur ontvangen heeft dient u binnen 7 dagen de het bedrag te hebben voldaan.

·         De aanmelding voor standplaats tijdens de Zwanger en Kidz beurs Drachten is pas definitief nadat wij het aanmeldingsformulier digitaal en ingevuld retour hebben ontvangen.

·         Onder verhuur van een tafel is niet toegestaan.

·         Annulering kan tot maximaal 30 dagen voorafgaande van de Zwanger en Kidz beurs Drachten .

·         Nadat wij het aanmeldingsformulier hebben ontvangen geldt de volgende betalingsregeling bij annuleren van de standplaats:

o   Annuleren voordat de  45 dagen voor aanvang van de beurs ingaan geldt er 50%  deelname kosten.

o   Annuleren vanaf 45 dagen tot 30 dagen voor aanvang van de beurs geldt er 75% deelname kosten.

o   Annuleren na 30 dagen voor aanvang van de beurs geldt er 100% deelname kosten.

·         Aanvragen van het aanmeldingsformulier kan via redactie@zwangerenkidz.nl

·         Nadat je het aanmeldingsformulier hebt ontvangen. Vragen wij jouw dit formulier binnen 5 werkdagen ingevuld en digitaal retour te sturen. Het aanmeldingsformulier kan per mail wordt opgevraagd. En online ingevuld worden via onze website.

·         Afmelding kan alleen per e-mail naar redactie@zwangerenkidz.nl


Deelname

·         Voor deelname dient u ouder dan 18 jaar te zijn.

·         Eigen consumptie is niet toegestaan.

·         U dient minimaal 45 minuten van te voren aanwezig te zijn. En de stand moet 30 minuten voorafgaande van de beurs opgebouwd zijn. 

·         Na afloop de stand graag netjes achter laten.

·         Een standplaats kan niet worden gedeeld met een andere organisatie of bedrijf.

·         De beurs organisatie verwacht van haar standhouders dat zij zich representatief en gastvrij opstellen naar de bezoekers.

·         De organisatie vraagt van zijn standhouders zoveel mogelijk achter zijn stand te staan i.p.v. te zitten.


PR en Communicatie

·         De beursorganisatie zorgt voor bekendheid rondom het evenement Zwanger & Kidz beurs Drachten . Door middel van o.a.

§  Verspreiding facebook. Als beursorganisatie hebben wij een groot netwerk bereik.

§  De beursacties van de deelnemers worden gedeeld op de facebookpagina van Zwanger & Kidz Drachten.

§  De beurs organisatie vraagt de standhouders bekendheid te geven aan de Zwanger en Kidz beurs Drachten . Zodat wij met zijn allen een succes van deze beurs kunnen maken.

§  Website

§  Flyers en posters.

§  Persbericht huis aan huis bladen etc.


Aansprakelijkheid

·         De beursorganisatie van de Zwanger en Kidz beurs Drachten is in geen geval aansprakelijk voor

o   Diefstal of vernielingen

o   Overmacht zoals het weer, brand, dag van nationale rouw e.d.

o   Voor het bezoekersaantal.

o   Tegenvallende verkoop.

 

Copyright Zwanger & Kidz.nl, Alle rechten voorbehouden.